Lindenborg Å

Vælderskoven
Start - Lindenborg Å

Det mest normale begyndelsested på Lindenborg Å er ved Vælderskoven. Vælderskoven (9520 Skørping) er navnet på vejen, hvor kanoerne sættes i åen. Det er beliggende tæt på Thingbæk Kalkminer og der er gode parkeringsforhold tæt ved isætningstedet.

Ved Vælderskoven er Lindenborg Å endnu ikke så bred og dyb, det er første isætningssted og det ligger flot placeret i bunden af Rebild Bakker. 

Lindenborg Å er velegnet til kano, havkajak, dobbeltkajak eller Stand Up Paddleboard.

Det er også mulighed for at leje mountainbikes til at cykle retur til begyndelsestedet. Ved leje af mountainbike vil de blive leveret ved jeres slutdestination. Leje af mountainbike koster 250,- pr. stk inklusiv levering og afhentning. 

Klepholm
Mulig slutdestination

Vælderskoven – Klebholm er en tur på ca. 8 kilometer. Klebholm er et godt sted for overnatning. Her er shelter, primitivt toilet, men der er ingen drikkevand. Det er ikke et ideelt sted at tage udstyret op, da de skal bæres 250 meter op til p-plads. Hvis man vælger Klepholm som slutdestination, så kan udstyret afleveres ved p-pladsen og ikke ved vandet.

Varighed:  1,5 timer til 2,5 timer + pauser. Varigheden afhænger af strøm, og hvor mange kræfter man ligger i. 

Klepholm kommer på venstre side og er markeret med skilt E920 Se her

 

Støvringvej
Mulig slutdestination

Den mest almindelige tur i kano er fra Vælderskoven til Støvringvej, det er en tur på 9,5 kilometer.

Varighed:  2 timer til 3 timer + pauser. Varigheden afhænger af strøm, og hvor mange kræfter man ligger i. 

Udstyret kan afleveres hvor man kommer op og der er kort afstand til parkeringsplads.

Ønsker man at cykle fra Støvringvej til Vælderskoven er det en tur på ca. 15 kilometer.

Haals Bro
Mulig slutdestination

En anden populær tur er fra Vælderskoven til Haals Bro, en tur på 16,5 kilometer.

Haals Bro er også et oplagt overnatningssted hvis man tager en 2 dags tur.

Varighed:  3,5 timer til 5,5 timer + pauser. Varigheden afhænger af strøm, og hvor mange kræfter man ligger i. 

Udstyret kan afleveres hvor man kommer op, hvor der også er parkeringsplads.

Lindenborg Gods
Mulig slutdestination

Den god dagstur fra Vælderskoven til Lindenborg Gods, det er en tur på 20,5 kilometer.

Varighed:  4 timer til 7 timer + pauser. Varigheden afhænger af strøm, og hvor mange kræfter man ligger i. 

Udstyret kan afleveres hvor man kommer op og der er mulighed for parkering langs vejen.

Limfjorden
Mulig slutdestination

Tag turen helt til Limfjorden. Turen fra Vælderskoven til Limfjorden, er en tur på 36,5 kilometer.

Hvis man tager turen til Limfjorden i kano, så er det oplagt at tage en overnatning ved Haals Bro efter ca. 16,5 kilometer. I kajak kan turen, for de seje, godt tages på en enkelt dag 🙂

Varighed:  7 timer til 12 timer + pauser. Varigheden afhænger af strøm, og hvor mange kræfter man ligger i. 

Udstyret kan afleveres hvor man kommer op, hvor der også er parkeringsplads.

Generelt omkring sejlads på Lindenborg Å

På Lindenborg Å foregår sejlads fra Vælderskoven og er ensrettet.

For at sikre oplevelsen også i fremtiden har Brugerrådet ved Lindenborg Å udarbejdet gode råd om fornuftig og hensynsfuld sejlads:

 • sejl ikke med sammenbundne fartøjer
 • hold afstand mellem fartøjer
 • konkurrencesejlads hører ikke til på åen
 • brinker og rørskov må ikke påsejles
 • sejlads i kilder og bække er forbudt.
 • affald skal med hjem eller i rastepladsernes affaldssække
 • undgå larm – lad naturen skabe lydene.
 • tag hensyn til lystfiskere og udsatte fiskeredskaber
 • fiskeri fra fartøjerne er forbudt.
 • Isætning, ophaling og landgang er kun tilladt ved de ophalerpladser, der er markeret på kortet 
 • Fiskehytter og vindskjul er privat ejendom og må ikke anvendes
 • Bål og grill må kun tændes på de anviste raste- og overnatningspladser 
 • Camping og overnatning må kun ske med bredejerens direkte tilladelse

Hvor langt man kommer på en time afhænger af strøm, og hvor mange kræfter man ligger i. Men et gennemsnit på 3-5 kilometer i timen er realistisk.

da_DKDansk