Skräddarsy efter ditt syfte - Möt mångfald - Öka kunskapen om varandra

Teambuilding

Skräddarsy efter ditt syfte

Fokusera på kommunikation och samarbete

Våra dedikerade instruktörer granskar övningarna och de ger konstruktiv feedback efter aktiviteten.

För att kunna lösa övningarna på bästa möjliga sätt är kommunikation en konsekvent fokuspunkt, vilket krävs av det goda och konstruktiva samarbetet. Övningarna syftar till att skapa skratt och engagemang för deltagarna, så att alla får en upplevelse av en trevlig och spännande aktivitet.

Beroende på storleken på din grupp kan du med fördel dela upp i mindre grupper. Gruppernas storlek kan variera från 4 till 20 personer.

Alla kan delta eftersom övningarna inte är fysiskt krävande och kan anpassas till gruppens sammansättning. Om det finns särskilda överväganden, informera Aalborg Outdoor när du bokar aktiviteten. 

Adressera mångfald

Fokusera på uppgifter som tillgodoser olika personalgrupper

Aktiviteter: De är sammansatta så att de passar exakt de personligheter som representeras i din personalgrupp. Skriv vilka personlighetstyper som är representerade i din personalgrupp, och aktiviteterna kommer att ta itu med de olika styrkor och svagheter som de olika har.

Ändamål: Att bli medveten om att alla i personalgruppen kan bidra positivt till en uppgift, att mångfald och rymd skapar ett ännu bättre resultat. Fokus ligger på god laganda och sammanhållning.

Ökad kunskap om varandra

Fokusera på koncentration, strategi och effektivitet

Aktiviteter: Deltagarna är indelade i mindre grupper. Grupperna kan delas in i befintliga team eller över professionalism, arbetsuppgifter och så vidare. Vi går gärna in i en dialog om vilka övningar som passar perfekt för din arbetsplats. Övningarna kan kräva fysiska, praktiska eller logiska förmågor i kombination med till exempel snabbhet och noggrannhet.

Ändamål: Lär känna varandra genom teambuilding med konkurrens som en viktig komponent. På ett roligt, utmanande och ibland frustrerande sätt skärper vi tävlingsgenen hos deltagarna. Deltagarna måste vara koncentrerade, strategiska och effektiva. Upplevelsen av att komma igenom det emotionella registret tillsammans skapar en värdefull sammanhållning och något att prata om efteråt.

Kan också ordnas i andra skogar

Fokusera på aktiv uppgiftslösning i Rold Skov

Aktivitet: Baserat på en karta över Rold Skov och en kompass måste varje team hitta och lösa olika praktiska, mentala och teoretiska uppgifter som löses på de markerade platserna på kartan, varefter svaren överlämnas till instruktören. Till slut väljs ett totalt vinnande lag. Aktiviteten kräver att du använder dina sinnen, beredskap och laganda.

Ändamål: Att laget skapar bästa resultat baserat på en effektiv strategi som tar hänsyn till användningen av terräng, uppfinningsrikedom och effektiv kartläsning. Dessutom får du informell samhörighet med en ny promenad i terrängen i Rold Skov och Rebild Bakker.

Utmana dina färdigheter och bli bättre tillsammans.

Våra kurser kan organiseras så att exakt dina önskemål uppfylls. 

Priser från 250,- pr. person.

Om du vill ha en kurs med Teambuilding, kontakta oss ↓

[contact-form-7 id=”1319″ title=”Contact Form”]

sv_SESvenska