Skreddersy formålet ditt - Møt mangfold - Øk kunnskapen om hverandre

Teambuilding

Skreddersy formålet ditt

Fokus på kommunikasjon og samarbeid

Våre dedikerte instruktører gjennomgår øvelsene, og de gir konstruktiv tilbakemelding etter aktiviteten.

For å kunne løse øvelsene på en best mulig måte, er kommunikasjon et konsekvent fokuspunkt, som kreves av det gode og konstruktive samarbeidet. Øvelsene tar sikte på å skape latter og engasjement for deltakerne, slik at alle får en opplevelse av en hyggelig og spennende aktivitet.

Avhengig av størrelsen på gruppen din, kan du med fordel dele inn i mindre grupper. Gruppene kan variere fra 4 til 20 personer.

Alle kan delta, ettersom øvelsene ikke er fysisk krevende og kan tilpasses gruppens sammensetning. Hvis det er spesielle hensyn, informer Aalborg Outdoor når du bestiller aktiviteten. 

Adresser mangfold

Fokuser på oppgaver som henvender seg til forskjellige personalgrupper

Aktiviteter: De er sammensatt slik at de passer til personlighetene som er representert i personalgruppen din. Skriv hvilke personlighetstyper som er representert i personalgruppen din, og aktivitetene vil ta for seg de forskjellige styrker og svakheter som de forskjellige har.

Hensikt: Å bli klar over at alle i personalgruppen kan bidra positivt til en oppgave, at mangfold og rom skaper et enda bedre resultat. Fokuset er på god lagånd og samhold.

Økt kunnskap om hverandre

Fokuser på konsentrasjon, strategi og effektivitet

Aktiviteter: Deltakerne er delt inn i mindre grupper. Gruppene kan deles inn i eksisterende team eller på tvers av profesjonalitet, arbeidsoppgaver og så videre. Vi er glade for å gå i dialog om hvilke øvelser som passer perfekt til din arbeidsplass. Øvelsene kan kreve fysiske, praktiske eller logiske evner, kombinert med for eksempel fart og grundighet.

Hensikt: Bli kjent med hverandre gjennom teambuilding med konkurranse som en viktig komponent. På en morsom, utfordrende og til tider frustrerende måte skjerper vi konkurransegenet i deltakerne. Det kreves at deltakerne er konsentrerte, strategiske og effektive. Opplevelsen av å komme gjennom følelsesregisteret sammen skaper en verdifull samhørighet og noe å snakke om etterpå.

Kan også ordnes i andre skoger

Fokuser på aktiv oppgaveløsning i Rold Skov

Aktivitet: Basert på et kart over Rold Skov og et kompass, må hvert team finne og løse forskjellige praktiske, mentale og teoretiske oppgaver, som løses på de markerte stedene på kartet, hvoretter svarene overleveres til instruktøren. Til slutt blir et samlet vinnerteam valgt. Aktiviteten krever at du bruker sansene, beredskapen og lagånden.

Hensikt: At teamet skaper det beste resultatet basert på en effektiv strategi som tar hensyn til bruk av terreng, oppfinnsomhet og effektiv kartlesing. I tillegg får du uformell samvær av en frisk tur i terrenget i Rold Skov og Rebild Bakker.

Utfordre ferdighetene dine og bli bedre sammen.

Våre kurs kan organiseres slik at akkurat dine ønsker blir oppfylt. 

Priser fra 250,- pr. person.

Hvis du vil ha et kurs med Teambuilding, kontakt oss ↓

[contact-form-7 id=”1319″ title=”Contact Form”]

nb_NONorsk bokmål